Khandha Yamaka Pali

Abhidhammapiṭake

Yamakappakaraṇaṃ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

(Khandhayamakaṃ)

(Paññattivāro uddeso)

[1/211]
Pañcakkhandha: rūpakkhandho vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho viññaṇakkhandho.

(Padasodhanavāra)

[2/211]
(Anulomaṃ)
(i) Rūpaṃ rūpakkhandho?
Rūpakkhandho rūpaṃ?

(ii) Vedanā vedanākkhandho?
Vedanākkhandho vedanā?

(iii) Saññā saññākkhandho?
Saññākkhandho saññā?

(iv) Saṅkhārā saṅkhārakkhandho?
Saṅkhārakkhandho saṅkhārā?

(v) Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho?
Viññāṇakkhandho viññāṇaṃ?

[3/211]
(Paccanīkaṃ)
(i) Na rūpaṃ na rūpakkhandho?
Na rūpakkhandho na rūpaṃ?

(ii) Na vedanā na vedanākkhandho?
Na vedanākkhandho na vedanā?

(iii) Na saññā na saññākkhandho?
Na saññākkhandho na saññā?

(iv) Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandho?
Na saṅkhārakkhandho na saṅkhārā?

(v) Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho?
Na viññāṇakkhandho na viññāṇaṃ?

(Padasodhana mūla cakka vāra)

(Anulomaṃ)

[4/211]
(i) Rūpaṃ rūpakkhandho?
Khandhā vedanākkhandho?

(ii) Rūpaṃ rūpakkhandho?
Khandhā saññākkhandho?

(iii) Rūpaṃ rūpakkhandho?
Khandhā saṅkhārakkhandho?

(iv) Rūpaṃ rūpakkhandho?
Khandhā viññāṇakkhandho?

[5/211]
(i) Vedanā vedanākkhandho?
Khandhā rūpakkhandho?

(ii) Vedanā vedanākkhandho?
Khandhā saññākkhandho?

(iii) Vedanā vedanākkhandho?
Khandhā saṅkhārakkhandho?

(iv) Vedanā vedanākkhandho?
Khandhā viññāṇakkhandho?

[6/211]
(i) Saññā saññākkhandho?
Khandhā rūpakkhandho?

(ii) Saññāsaññākkhandho?
Khandhā vedanākkhandho?

(iii) Saññā saññākkhandho?
Khandhā saṅkhārakkhandho?

(iv) Saññā saññākkhandho?
Khandhā viññāṇakkhandho?

[7/211]
(i) Saṅkhārā saṅkhārakkhandho?
Khandhā rūpakkhandho?

(ii) Saṅkhārā saṅkhārakkhandho?
Khandhā vedanākkhandho?

(iii) Saṅkhārā saṅkhārakkhandho?
Khandhā saññākkhandho?

(iv) Saṅkhārā saṅkhārakkhandho?
Khandhā viññāṇakkhandho?

[8/211]
(i) Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho?
Khandhā rūpakkhandho?

(ii) Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho?
Khandhā vedanākkhandho?

(iii) Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho?
Khandhā saññākkhandho?

(iv) Viññāṇaṃ viññāṇakkhandho?
Khandhā saṅkhārakkhandho?

Negative (Paccanīkaṃ)

[9/211]
(i) Na rūpaṃ na rūpakkhandho?
Na khandhā na vedanākkhandho?

(ii) Na rūpaṃ na rūpakkhandho?
Na khandhā na saññākkhandho?

(iii) Na rūpaṃ na rūpakkhandho?
Na khandhā na saṅkhārakkhandho?

(iv) Na rūpaṃ na rūpakkhandho?
Na khandhā na viññāṇakkhandho?

[10/211]
(i) Na vedanā na vedanākkhandho?
Na khandhā na rūpakkhandho?

(ii) Na vedanā na vedanākkhandho?
Na khandhā na saññākkhandho?

(iii) Na vedanā na vedanākkhandho?
Na khandhā na sakhkhārakkhandho?

(iv) Na vedanā na vedanākkhandho?
Na khandhā na viññāṇakkhandho?

[11/211]
(i) Na saññā na saññākkhandho?
Na khandhā na rūpakkhandho?

(ii) Na saññā na saññākkhandho?
Na khandhā na vedanākkhandho?

(iii) Na saññā na saññākkhandho?
Na khandhā na saṅkhārakkhandho?

(iv) Na saññā na saññākkhandho?
Na khandhā na viññāṇakkhandho?

[12/211]
(i) Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandho?
Na khandhā na rūpakkhandho?

(ii) Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandho?
Na khandhā na vedanākkhandho?

(iii) Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandho?
Na khandhā na saññākkhandho?

(iv) Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandho?
Na khandhā na viññāṇakkhandho?

[13/211]
(i) Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho?
Na khandhā na rūpakkhandho?

(ii) Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho?
Na khandhā na vedanākkhandho?

(iii) Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho?
Na khandhā na saññākkhandho?

(iv) Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandho?
Na khandhā na saṅkhārakkhandho?

(Suddhakhandhavāro)

(Anulomaṃ)

[14/211]
(i) Rūpaṃ khandho?
Khandhā rūpaṃ?

(ii) Vedanā khandho?
Khandhā vedanā?

(iii) Saññā khandho?
Khandhā saññā?

(iv) Saṅkhārā khandho?
Khandhā saṅkhārā?

(v) Viññāṇaṃ khandho?
Khandhā viññāṇaṃ?

(Paccanīkaṃ)

[15/211]
(i) Na rūpaṃ na khandho?
Na khandhā na rūpaṃ?

(ii) Na vedanā na khandho?
Na khandhā na vedanā?

(iii) Na saññā na khandho?
Na khandhā na saññā?

(iv) Na saṅkhārā na khandho?
Na khandhā na saṅkhārā?

(v) Na viññāṇaṃ na khandho?
Na khandhā na viññāṇaṃ?

(Suddha khandha mūlacakkavāro)

(Anulomaṃ)

[16/211]
(i) Rūpaṃ khandho? Khandhā vedanā?
(ii) Rūpaṃ khandho? Khandhā saññā?
(iii) Rūpaṃ khandho? Khandhā saṅkhārā?
(iv) Rūpaṃ khandho? Khandhā viññāṇaṃ?

[17/211]
(i) Vedanā khandho? Khandhā rūpaṃ?
(ii) Vedanā khandho? Khandhā saññā?
(iii) Vedanā khandho? Khandhā saṅkhārā?
(iv) Vedanā khandho? Khandhā viññāṇaṃ?

[18/211]
(i) Saññā khandho? Khandhā rūpaṃ?
(ii) Saññā khandho? Khandhā vedanā?
(iii) Saññā khandho? Khandhā saṅkhārā?
(iv) Saññā khandho? Khandhā viññāṇaṃ?

[19/211]
(i) Saṅkhārā khandho? Khandhā rūpaṃ?
(ii) Saṅkhārā khandho? Khandhā vedanā?
(iii) Saṅkhārā khandho? Khandhā saññā?
(iv) Saṅkhārā khandho? Khandhā viññāṇaṃ?

[20/211]
(i) Viññāṇaṃ khandho? Khandhā rūpaṃ?
(ii) Viññāṇaṃ khandho? Khandhā vedanā?
(iii) Viññāṇaṃ khandho? Khandhā saññā?
(iv) Viññāṇaṃ khandho? Khandhā saṅkhārā?

(Paccanīkaṃ)

[21/211]
(i) Na rūpaṃ na khandho? Na khandhā na vedanā?
(ii) Na rūpaṃ na khandho? Na khandhā na saññā?
(iii) Na rūpaṃ na khandho? Na khandhā na saṅkhārā?
(iv) Na rūpaṃ na khandho? Na khandhā na viññāṇaṃ?

[22/211]
(i) Na vedanā na khandho? Na khandhā na rūpaṃ?
(ii) Na vedanā na khandho? Na khandhā na saññā?
(iii) Na vedanā na khandho? Na khandhā na saṅkhāro?
(iv) Na vedanā na khandho? Na khandhā na viññāṇaṃ?

[23/211]
(i) Na saññā na khandho? Na khandhā na rūpaṃ?
(ii) Na saññā na khandho? Na khandhā na vedanā?
(iii) Na saññā na khandho? Na khandhā na saṅkhārā?
(iv) Na saññā na khandho? Na khandhā na viññāṇaṃ?

[24/211]
(i) Na saṅkhārā na khandho? Na khandhā na rūpaṃ?
(ii) Na saṅkhārā na khandho? Na khandhā na vedanā?
(iii) Na saṅkhārā na khandho? Na khandhā na saññā?
(iv) Na saṅkhārā na khandho? Na khandhā na viññāṇaṃ?

[25/211]
(i) Na viññāṇaṃ na khandho? Na khandhā na rūpaṃ?
(ii) Na viññāṇaṃ na khandho? Na khandhā na vedanā?
(iii) Na viññāṇaṃ na khandho? Na khandhā na saññā?
(iv) Na viññāṇaṃ na khandho? Na khandhā na saṅkhārā?
Uddesavāro niṭṭhito

(Paññattivāraniddesa).

(Padasodhanavāro).

(Anulomaṃ)

[26/211]
Rūpaṃ rūpakkhandhoti?
Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho, rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.
Rūpakkhandho rūpanti? āmantā.

Vedanā vedanākkhandhoti? āmantā.
Vedanākkhandho vedanāti? āmantā.

Saññā saññākkhandhoti?
Diṭṭhi saññā saññā, na saññākkhandho, saññākkhandho saññāceva saññākkhandho ca.
Saññākkhandho saññāti? āmantā.

Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅkhārakkhandho, saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva saṅkhārakkhandho ca.
Saṅkhārakkhandho saṅkhārāti? āmantā.

Viññāṇaṃ viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Viññāṇakkhandho viññāṇanti? āmantā.

(Padasodhanavāro)

(Paccanīkaṃ)

[27/211]
Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? āmantā.
Na rūpakkhandho na rūpanti?
Piyarūpaṃ sātarūpaṃ na rūpakkhandho, rūpaṃ. Rūpañca rūpakkhandhañca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca rūpakkhandho.

Na vedanā na vedanākkhandhoti? āmantā.
Na vedanākkhandho na vedanāti? āmantā.

Na saññā na saññākkhandhoti? āmantā.
Na saññākkhandho na saññāti?
Diṭṭhisaññā na saññākkhandho, saññā. Saññañca saññākkhandhañca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca saññākkhandho.

Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.
Na saṅkhārakkhandho na saṅkhārāti?
Saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā na saṅkhārakkhandho, saṅkhārā. Saṅkhāre ca saṅkhārakkhandhañca ṭhapetvā avasesā na ceva saṅkhārā na ca saṅkhārakkhandho.

Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Na viññāṇakkhandho na viññāṇanti? āmantā.

(Padasodhana mūlacakkavāra).

(Anulomaṃ)

[28/211]
Rūpaṃ rūpakkhandhoti?
Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.
Khandhā vedanākkhandhoti?
Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Rūpaṃ rūpakkhandhoti?
Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.
Khandhā saññākkhandhoti?
Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Rūpaṃ rūpakkhandhoti?
Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Rūpaṃ rūpakkhandhoti?
Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.
Khandhā viññāṇakkhandhoti?
Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[29/211]
Vedanā vedanākkhandhoti? āmantā.
Khandhā rūpakkhandhoti?
Rūpakkhandho khandhā ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Vedanā vedanākkhandhoti? āmantā.
Khandhā saññākkhandhoti?
Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Vedanā vedanākkhandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandho khandhoceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Vedanā vedanākkhandhoti? āmantā.
Khandhā viññāṇakkhandhoti?
Viññāṇakkhandho khandhoceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[30/211]
Saññā saññākkhandhoti?
Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.
Khandhā rūpakkhandhoti?
Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Saññā saññākkhandhoti?
Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.
Khandhā vedanākkhandhoti?
Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Saññā saññākkhandhoti?
Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Saññā saññākkhandhoti?
Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho, saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.
Khandhā viññāṇakkhandhoti?
Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[31/211]
Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅkhārakkhandho. Saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva saṅkhārakkhandho ca.
Khandhā rūpakkhandhoti?
Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅkhārakkhandho. Saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva saṅkhārakkhandho ca.
Khandhā vedanākkhandhoti?
Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.
Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅkhārakkhandho. Saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva saṅkhārakkhandho ca.
Khandhā saññākkhandhoti?
Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti?
Saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅkhārakkhandho. Saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva saṅkhārakkhandho ca.
Khandhā viññāṇakkhandhoti?
Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[32/211]
Viññāṇaṃ viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Khandhā rūpakkhandhoti? Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Viññāṇaṃ viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Khandhā vedanākkhandhoti? Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Viññāṇaṃ viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Khandhā saññākkhandhoti? Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Viññāṇaṃ viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti? Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

(Padasodhana mūlacakkavāra).

(Paccanīkaṃ)

[33/211]
Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[34/211]
Na vedanā na vedanākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na vedanākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na vedanākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na vedanākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[35/211]
Na saññā na saññākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na saññā na saññākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na saññā na saññākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na saññā na saññākkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[36/211]
Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[37/211]
Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti? āmantā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

(Suddhakhandhavāro)

(Anulomaṃ)

[38/211]
Rūpaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā rupakkhandhoti? rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Vedanā khandhoti? āmantā.
Khandhā vedanākkhandhoti? vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Saññā khandhoti? āmantā.
Khandhā saññākkhandhoti? saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Saṅkhārā khandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti? saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Viññāṇaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā viññāṇakkhandhoti? viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

(Suddhakhandhavāro)

(Paccanīkaṃ)

[39/211]
Na rūpaṃ na khandhoti? rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca khandhā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na khandhoti? vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā na ca khandhā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na saññā na khandhoti? saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca khandhā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na khandhoti? āmantā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na khandhoti? viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

(Suddha khandha mūlacakkavāro)

(Anulomaṃ)

[40/211]
Rūpaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā vedanākkhandhoti? Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Rūpaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā saññākandhoti? Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Rūpaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti? Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Rūpaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā viññāṇakkhandhoti? Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[41/211]
Vedanā khandhoti? āmantā.
Khandhā rūpakkhandhoti? Rūpakkhandho khandhā ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Vedanā khandhoti? āmantā.
Khandhā saññākkhandhoti? Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Vedanā khandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti? Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Vedanā khandhoti? āmantā.
Khandhā viññāṇakkhandhoti? Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[42/211]
Saññā khandhoti? āmantā.
Khandhā rūpakkhandhoti? Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rupakkhandho.

Saññā khandhoti? āmantā.
Khandhā vedanākkhandhoti? Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Saññā khandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti? Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

Saññā khandhoti? āmantā.
Khandhā viññāṇakkhandhoti? Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[43/211]
Saṅkhārā khandhoti? āmantā.
Khandhā rūpakkhandhoti? Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Saṅkhārā khandhoti? āmantā.
Khandhā vedanākkhandhoti? Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Saṅkhārā khandhoti? āmantā.
Khandhā saññākkhandhoti? Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Saṅkhārā khandhoti? āmantā.
Khandhā viññāṇakkhandhoti? Viññāṇakkhandho khandho ceva viññāṇakkhandho ca. Avasesā khandhā na viññāṇakkhandho.

[44/211]
Viññāṇaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā rūpakkhandhoti? Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

Viññāṇaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā vedanākkhandhoti? Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

Viññāṇaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā saññākkhandhoti? Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

Viññāṇaṃ khandhoti? āmantā.
Khandhā saṅkhārakkhandhoti? Saṅkhārakkhandho khandho ceva saṅkhārakkhandho ca. Avasesā khandhā na saṅkhārakkhandho.

(Suddha khandha mūlacakkavāro)

(Paccanīkaṃ)

[45/211]
Na rūpaṃ na khandhoti? Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na rūpaṃ na khandhoti? Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā, na rūpaṃ khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na rūpaṃ na khandhoti? Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na rūpaṃ na khandhoti? Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā, na rūpaṃ khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[46/211]
Na vedanā na khandhoti? Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā, na ca khandhā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na khandhoti? Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā, na ca khandhā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na khandhoti? Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā, na ca khandhā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na vedanā na khandhoti? Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā, na ca khandhā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[47/211]
Na saññā na khandhoti? Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā, na ca khandhā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na saññā na khandhoti? Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā, na ca khandhā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na saññā na khandhoti? Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā, na ca khandhā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Na saññā na khandhoti? Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā, na ca khandhā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[48/211]
Na saṅkhārā na khandhoti? āmantā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na khandhoti? āmantā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na khandhoti? āmantā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na saṅkhārā na khandhoti? āmantā.
Na khandhā na viññāṇakkhandhoti? āmantā.

[49/211]
Na viññāṇaṃ na khandhoti? Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na rūpakkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na khandhoti? Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na vedanākkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na khandhoti? Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na saññākkhandhoti? āmantā.

Na viññāṇaṃ na khandhoti? Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ, na ca khandhā.
Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti? āmantā.

Paññattiniddesavāro niṭṭhito.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.1 (Paccuppanna vāra)

2.1.1.1 (Anuloma) (Puggala)

[50/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Asaññasattaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ uppajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjati.

Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjati tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjati. Rūpakkhandho ca uppajjati.

2.1.1.2 (Anuloma) (Okāsa)

[51/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjati tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tattha vedanākkhandho uppajjati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjati.

Yattha vā pana vedanākkhandho uppajjati tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjati, no ca tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjati rūpakkhandho ca uppajjati.

2.1.1.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[52/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjati tassa tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjati rūpakkhandho ca uppajjati.

2.1.1.4 (Paccanīka) (Puggala)

[53/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjati tassa vedanākkhandho nūppajjatīti?
Arūpaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati. Sabbesaṃ vacantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nūppajjati tassa rūpakkhandho nūppajjatīti?
Asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjati rūpakkhandho ca nūppajjati.

2.1.1.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[54/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjati tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Uppajjati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nūppajjati tattha rūpakkhandho nūppajjatīti?
Uppajjati.

2.1.1.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[55/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Arūpaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjatīti?
Asaññasattaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjati. Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjati rūpakkhandho ca nūppajjati.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.2 (Atīta vāra)

2.1.2.1 (Anuloma) (Puggala)

[56/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjittha tassa vedanākkhandho uppajjitthāti? āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjittha tassa rūpakkhandho uppajjitthāti? āmantā.

2.1.2.2 (Anuloma) (Okāsa)

[57/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjittha tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjittha, no ca tattha vedanākkhandho uppajjittha. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho uppajjittha tattha rūpakkhandho uppajjitthāti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjittha, no ca tattha rūpakkhandho uppajjittha. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca uppajjittha.

2.1.2.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[58/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjittha tassa tattha rupakkhandho uppajjitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca uppajjittha.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.2 (Atīta vāra)

2.1.2.4 (Paccanīka) (Puggala)

[59/211]
Yassa rūpakkhandho nuppajjittha tassa vedanākkhandho nuppajjitthāti? Natthi.

Yassa vā pana vedanākkhandho nuppajjittha tassa rūpakkhandho nuppajjitthāti? Natthi.

2.1.2.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[60/211]
Yattha rūpakkhandho nuppajjittha tattha vedanākkhandho nuppajjitthāti? Uppajjittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho nuppajjittha tattha rūpakkhandho nuppajjitthāti? Uppajjittha.

2.1.2.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[61/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjittha tassa tattha vedanākkhandho nuppajjitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nuppajjittha vedanākkhandho ca nuppajjittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjittha tassa tattha rūpakkhandho nuppajjitthāti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nuppajjittha rūpakkhandho ca nuppajjittha.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.3 (Anāgata vāra)

2.1.3.1 (Anuloma) (Puggala)

[62/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjissati tassa vedanākkhandho uppajjissatī'ti? āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjissati tassa rūpakkhandho uppajjissatī'ti?
Ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati,no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjissati. (Anulomapuggala)

2.1.3.2 (Anuloma) (Okāsa)

[63/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjissati tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjissati, no ca tattha vedanākkhandho uppajjissati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho uppajjissati tattha rūpakkhandho uppajjissatī'ti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tattha rūpakkhandho uppajjissati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjissati. (Anuloma okāsa)

2.1.3.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[64/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjissatī'ti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjissati. (Anuloma puggalokāsa)

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.3 (Anāgata vāra)

2.1.3.4 (Paccanīka) (Puggala)

[65/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjissati tassa vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Ye arūpaṃ uppajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ rūpakkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tassa rūpakkhandho nūppajjissatīti? āmantā.

2.1.3.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[66/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjissati tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti? Uppajjissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tattha rūpakkhandho nūppajjissatīti? Uppajjissati.

2.1.3.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[67/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjissatīti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjissati. Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjissati rūpakkhandho ca nūppajjissati.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.4 (Paccuppannātīta vāra)

2.1.4.1 (Anuloma) (Puggala)

[68/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho uppajjitthāti? āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjittha tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca uppajjati.

[69/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjati tassa saññākkhandho uppajjitthāti? āmantā.

Yassa vā pana saññākkhandho uppajjittha tassa vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjati.

2.1.4.2 (Anuloma) (Okāsa)

[70/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjati tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tattha vedanākkhandho uppajjittha. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho uppajjittha tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjittha, no ca tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca uppajjati.

[71/211]
Yattha vedanākkhandho uppajjati tattha saññākkhandho uppajjitthāti? āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho uppajjittha tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti? āmantā.

2.1.4.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[72/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha. Itaresaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjittha tassa tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca uppajjati.

[73/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjati tassa tattha saññākkhandho uppajjitthāti?
Suddhāvāsaṃ uppajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjittha. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjati saññākkhandho ca uppajjittha.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjati.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.4 (Paccuppannātīta vāra)

2.1.4.4 (Paccanīka) (Puggala)

[74/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjati tassa vedanākkhandho nūppajjatthāti? Uppajjittha.

Yassa vā pana vedanākkhandho nūppajjittha tassa rūpakkhandho nūppajjatīti? Natthi.

[75/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjati tassa saññākkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

Yassa vā pana saññākkhandho nūppajjittha tassa vedanākkhandho nūppajjatīti? Natthi.

2.1.4.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[76/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjati tattha vedanākkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho nūppajjittha tattha rūpakkhandho nūppajjatīti? Uppajjati.

[77/211]
Yattha vedanākkhandho nūppajjati tattha saññākkhandho nūppajjitthāti? āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho nūppajjittha tattha vedanākkhandho nūppajjatīti? āmantā.

2.1.4.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[78/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjitthāti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjittha tassa tattha rūpakkhandho nūppajjatīti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjittha rūpakkhandho ca nūppajjati.

[79/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjati tassa tattha saññākkhandho nūppajjitthāti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca nūppajjittha.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nūppajjittha tassa tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattāṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nūppajjittha vedanākkhandho ca nūppajjati.

(Khandhayamakaṃ)
(Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.5 (Paccuppannānāgata vāra)

2.1.5.1 (Anuloma) (Puggala)

[80/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjissati tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjissati rupakkhandho ca uppajjati.

[81/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjati tassa saññākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ saññākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjati saññākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana saññākkhandho uppajjissati tassa vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjati.

2.1.5.2 (Anuloma) (Okāsa)

[82/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjati tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tattha vedanākkhandho uppajjissati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yatthavā pana vedanākkhandho uppajjissati, tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjati.

[83/211]
Yattha vedanākkhandho uppajjati tattha saññākkhandho uppajjissatī'ti? āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho uppajjissati tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti? āmantā.

2.1.5.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[84/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjati.

[85/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjati tassa tattha saññākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjati saññākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjati.

2.1.5.4 (Paccanīka) (Puggala)

[86/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjati tassa vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tassa rūpakkhandho nūppajjatīti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjissati rūpakkhandho ca nūppajjati.

[87/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjati tassa saññākkhandho nūppajjissatīti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ saññākkhandho nūppajjissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana saññākkhandho nūppajjissati tassa vedanākkhandho nūppajjatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati. Parinibbantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjati.

2.1.5.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[88/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjati tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti? Uppajjissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tattha rūpakkhandho nūppajjatīti? Uppajjati.

[89/211]
Yattha vedanākkhandho nūppajjati tattha saññākkhandho nūppajjissatīti? āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho nūppajjissati tattha vedanākkhandho nūppajjatīti? āmantā.

2.1.5.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[90/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjitīti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjiti. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattā cavantānaṃ, tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjissati rūpakkhandho ca nūppajjati.

[91/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjati tassa tattha saññākkhandho nūppajjissatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjissati. Parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nūppajjissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati. Parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjati.

Paccuppannānāgatavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)
2.1.6 (Atītānāgata vāra)

2.1.6.1 (Anuloma) (Puggala)

[92/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjittha tassa vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ rūpakkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjissati tassa rūpakkhandho uppajjitthāti? āmantā.

[93/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjittha tassa saññākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ saññākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjittha saññākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana saññākkhandho uppajjissati tassa vedanākkhandho uppajjitthāti? āmantā.

2.1.6.2 (Anuloma) (Okāsa)

[94/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjittha tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjittha, no ca tattha vedanākkhandho uppajjissati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho uppajjissati tattha rūpakkhandho uppajjitthāti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tattha rūpakkhandho uppajjittha. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjittha.

[95/211]
Yattha vedanākkhandho uppajjittha tattha saññākkhandho uppajjissatī'ti? āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho uppajjissati tattha vedanākkhandho uppajjitthāti? āmantā.

2.1.6.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[96/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjittha.

[97/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjittha tassa tattha saññākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjittha saññākkhandho ca uppajjissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
āmantā.

2.1.6.4 (Paccanīka) (Puggala)

[98/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjittha tassa vedanākkhandho nūppajjissatīti? Natthi.

Yassa vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tassa rūpakkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

[99/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjittha tassa saññākkhandho nūppajjissatīti? Natthi.

Yassa vā pana saññākkhandho nūppajjissati tassa vedanākkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

2.1.6.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[100/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjittha tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti? Uppajjissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tattha rūpakkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

[101/211]
Yattha vedanākkhandho nūppajjittha tattha saññākkhandho nūppajjissatīti? āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho nūppajjissati tattha vedanākkhandho nūppajjitthāti? āmantā.

2.1.6.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[102/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjittha tassa tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati. Suddhāvāsānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjittha vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjitthāti?
Pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjittha. Suddhāvāsānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjissati rūpakkhandho ca nūppajjittha.

[103/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjittha tassa tattha saññākkhandho nūppajjisasatīti? āmantā.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nūppajjissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjitthāti?
Pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjittha. Suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjittha.

(niṭṭhito)
2. (Pavatti vāra)
2.1 (Uppāda vāra)

(Khandhayamakaṃ):
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)
2.2.1 (Paccuppanna vāra)

2.2.1.1 (Anuloma) (Puggala)

[104/211]
Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti?
Asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhati tassa rūpakkhandho nirujjhatīti?
Arūpā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati.

2.2.1.2 (Anuloma) (Okāsa)

[105/211]
Yattha rūpakkhandho nirujjhati tattha vedanākkhandho nirujjhatīti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhati, no ca tattha vedanākkhandho nirujjhati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhati tattha rūpakkhandho nirujjhatīti?
Arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhati, no ca tattha rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati.

2.2.1.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[106/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti?
Asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti?
Arūpā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati, rūpakkhandho ca nirujjhati.

2.2.1.4 (Paccanīka) (Puggala)

[107/211]
Yassa rūpakkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti?
Arūpā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhati.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti?
Asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca na nirujjhati rūpakkhandho ca na nirujjhati.

2.2.1.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[108/211]
Yattha rūpakkhandho na nirujjhati tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti? Nirujjhati.

Yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti? Nirujjhati.

2.2.1.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[109/211]
Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti?
Arūpā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti?
Asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati. Sabbesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati rūpakkhandho ca na nirujjhati.

Paccuppannavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)
2.2.2 (Atīta vāra)

2.2.2.1 (Anuloma) (Puggala)

[110/211]
Yassa rūpakkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

2.2.2.2 (Anuloma) (Okāsa)

[111/211]
Yattha rūpakkhandho nirujjhittha tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhittha, no ca tattha vedanākkhandho nirujjhittha. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti?
Arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tattha rūpakkhandho nirujjhittha. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhittha.

2.2.2.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[112/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhittha.

2.2.2.4 (Paccanīka) (Puggala)

[113/211]
Yassa rūpakkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti? Natthi.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tassa rūpakkhandho na nirujjhitthāti? Natthi.

2.2.2.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[114/211]
Yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti? Nirujjhittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti? Nirujjhittha.

2.2.2.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[115/211]
Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujhittha tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca na nirujjhittha.

Atītavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)
2.2.3 (Anāgata vāra)

2.2.3.1 (Anuloma) (Puggala)

[116/211]
Yassa rūpakkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho nirujjhissatīti?
Pacchimabhavikānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati.

2.2.3.2 (Anuloma) (Okāsa)

[117/211]
Yattha rūpakkhandho nirujjhissati tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhissati, no ca tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tattha rūpakkhandho nirujjhissatīti?
Arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tattha rūpakkhandho nirujjhissati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati.

2.2.3.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[118/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhissatīti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhissati.

2.2.3.4 (Paccanīka) (Puggala)

[119/211]
Yassa rūpakkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Pacchimabhavikānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhissatīti? Āmantā.

2.2.3.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[120/211]
Yattha rūpakkhandho na nirujjhissati tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti? Nirujjhissati.

Yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tattha rūpakkhandho na nirujjhissatīti?
Nirujjhissati.

2.2.3.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[121/211]
Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhissatīti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhissati.

Anāgatavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)
2.2.4 (Paccuppannātīta vāra)

2.2.4.1 (Anuloma) (Puggala)

[122/211]
Yassa
rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho nirujjhatīti?
Sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.

[123/211]
Yassa vedanākkhandho nirujjhati tassa saññākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho nirujjhatīti?
Sabbesaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānāṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati. Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhati.

2.2.4.2 (Anuloma) (Okāsa)

[124/211]
Yattha rūpakkhandho nirujjhati tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhati, no ca tattha vedanākkhandho nirujjhittha. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhittha.

Yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tattha rūpakkhandho nirujjhatīti?
Arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tattha rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.

[125/211]
Yattha vedanākkhandho nirujjhati tattha saññākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho nirujjhittha tattha vedanākkhandho nirujjhatīti? Āmantā.

2.2.4.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[126/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti?
Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha. Itaresaṃ pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti?
Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca nirujjhati.

[127/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha saññākkhandho nirujjhitthāti?
Suddhāvāse parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhittha. Itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti?
Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati. Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhati.

2.2.4.4 (Paccanīka) (Puggala)

[128/211]
Yassa rūpakkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti? Nirujjhittha.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti? Natthi.

[129/211]
Yassa vedanākkhandho na nirujjhati tassa saññākkhandho na nirujjhitthāti? Nirujjhittha.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhitīti? Natthi.

2.2.4.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[130/211]
Yattha rūpakkhandho na nirujjhati (yatthakaṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ).

2.2.4.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[131/211]
Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti?
Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti?
Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati. Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca na nirujjhati.

[132/211]
Yassa yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhitthāti?
Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhittha.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti?
Suddhāvāse parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati. Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhittha vedanākkhandho ca na nirujjhati.

Paccuppannātītavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)
2.2.5 (Paccuppannānāgata vāra)

2.2.5.1 (Anuloma) (Puggala)

[133/211]
Yassa rūpakkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho nirujjhatīti?
Sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nirujjhati. Pañcavokārā cavantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhati.

[134/211]
Yassa vedanākkhandho nirujjhati tassa saññākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti?
Sabbesaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhati. Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhati.

2.2.5.2 (Anuloma) (Okāsa)

[135/211]
Yattha rūpakkhandho nirujjhati --- pe ---

2.2.5.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[136/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhati vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhatīti?
Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhati.

[137/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhati saññākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti?
Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhati. Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhati.

2.2.5.4 (Paccanīka) (Puggala)

[138/211]
Yassa rūpakkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Sabbesaṃ upapajjantānaṃ arūpā cavantānaṃ tesaṃ rupakkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati. Arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhatīti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho na nirujjhati. Arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhati.

[139/211]
Yassa vedanākkhandho na nirujjhati tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti? Nirujjhissati.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti? Nirujjhati.

2.2.5.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[140/211]
Yattha rūpakkhandho na nirujjhati --- pe ---

2.2.5.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[141/211]
Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati. Arūpe parinibbantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhatīti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhati. Arūpe parinibbantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhati.

[142/211]
Yassa yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati. Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati saññākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati. Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhati.

Paccuppannānāgatavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)
2.2.6 (Atītānāgata vāra)

2.2.6.1 (Anuloma) (Puggala)

[143/211]
Yassa rūpakkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ tesaṃ rūpakkhaṇdho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

[144/211]
Yassa vedanākkhandho nirujjhittha tassa saññākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhittha saññākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

2.2.6.2 (Anuloma) (Okāsa)

[145/211]
Yattha rūpakkhandho nirujjhittha --- pe ---

2.2.6.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[146/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nirujjhittha vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nirujjhitthāti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nirujjhittha. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca nirujjhittha.

[147/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha saññākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati, no ca teseṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca nirujjhittha.

2.2.6.4 (Paccanīka) (Puggala)

[148/211]
Yassa rūpakkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti? Natthi.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho na nirujjhitthāti? Nirujjhittha.

[149/211]
Yassa vedanākkhandho na nirujjhittha tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti? Natthi.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti? Nirujjhittha.

2.2.6.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[150/211]
Yattha rūpakkhandho na nirujjhittha --- pe ---

2.2.6.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[151/211]
Yassa yattha rūpakkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca na nirujjhittha, vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho na nirujjhitthāti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca na nirujjhittha.

[152/211]
Yassa yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhittha saññākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca na nirujjhittha.

(niṭṭhito)
2. (Pavatti vāra)
2.2 (Nirodha vāra)

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)
2.3.1 (Paccuppanna vāra)

2.3.1.1 (Anuloma) (Puggala)

[153/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho nirujjhatīti? No.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhati tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti? No.

[154/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjati tassa saññākkhandho nirujjhatīti? No.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhati tassa vedanākkhandho uppajjatī'ti? No.

2.3.1.2 (Anuloma) (Okāsa)

[155/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjati tattha vedanākkhandho nirujjhatīti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tattha vedanākkhandho nirujjhati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca nirujjhati.

Yattha vā pana vedanākkhandho nirujjhati tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpe tattha vedanākkhandho nirujjhati, no ca tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca uppajjati.

[156/211]
Yattha vedanākkhandho uppajjati tattha saññākkhandho nirujjhatīti? Āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho nirujjhati tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti? Āmantā.

2.3.1.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[157/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhatīti? No.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti? No.

[158/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjati tassa tattha saññākkhandho nirujjhatīti? No.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti? No.

2.3.1.4 (Paccanīka) (Puggala)

[159/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjati tassa vedanākkhandho na nirujjhatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati. Arūpaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca na nirujjhati.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tassa rūpakkhandho nūppajjatīti?
Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati. Arūpaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca na nirujjhati rūpakkhandho ca nūppajjati.

[160/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjati tassa saññākkhandho na nirujjhatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ saññākkhandho na nirujjhati. Asaññasattānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca na nirujjhati.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhati tassa vedanākkhandho nūppajjatīti?
Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati. Asaññasattānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca nūppajjati.

2.3.1.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[161/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjati tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti? Nirujjhati.

Yattha vā pana vedanākkhandho na nirujjhati tattha rūpakkhandho nūppajjatīti? Uppajjati.

[162/211]
Yattha vedanākkhandho nūppajjati tattha saññākkhandho na nirujjhatīti? Āmantā.

Yattha vā pana saññākkhandho na nirujjhati tattha vedanākkhandho nūppajjatīti? Āmantā.

2.3.1.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[163/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati. Arūpaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca na nirujjhati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjatīti?
Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati. Arūpaṃ upapajjantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhati rūpakkhandho ca nūppajjati.

[164/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānāṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhati. Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca na nirujjhati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati. Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhati vedanākkhandho ca nūppajjati.

Paccuppannavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)
2.3.2 (Atīta vāra)

2.3.2.1 (Anuloma) (Puggala)

[165/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjittha tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho uppajjitthāti? Āmāntā.

[166/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjittha tassa saññākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhittha tassa vedanākkhandho uppajjitthāti? Āmantā.

2.3.2.2 (Anuloma) (Okāsa)

[167/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjittha --- pe ---

2.3.2.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[168/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca nirujjhittha.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho uppajjitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca uppajjittha.

[169/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjittha tassa tattha saññākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
Āmantā.

2.3.2.4 (Paccanīka) (Puggala)

[170/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjittha tassa vedanākkhandho na nirujjhitthāti? Natthi.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha tassa rūpakkhandho nūppajjitthāti? Natthi.

[171/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjittha tassa saññākkhandho na nirujjhitthāti? Natthi.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhittha tassa vedanākkhandho nūppajjitthāti? Natthi.

2.3.2.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[172/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjittha --- pe ---

2.3.2.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[173/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhitthāti?
Arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjittha vedanākkhandho ca na nirujjhittha.

Yasasa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhittha tassa tattha rūpakkhandho nūppajjitthāti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhittha, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjittha. Suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha vedanākakhandho ca na nirujjhittha rūpakkhandho ca nūppajjittha.

[174/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjittha tassa tattha saññākkhandho na nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhittha tassa tattha vedanākkhandho nūppajjitthāti?
Āmantā.

Atītavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)
2.3.3 (Anāgata vāra)

2.3.3.1 (Anuloma) (Puggala)

[175/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjissati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ uppajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjissati.

[176/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjissati tassa saññākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjissati tassa vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjissati.

2.3.3.2 (Anuloma) (Okāsa)

[177/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjissati --- pe ---

2.3.3.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[178/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjissati.

[179/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjissati tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjissati.

2.3.3.4 (Paccanīka) (Puggala)

[180/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjissati tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ uppajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ rūpakkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati. Parinibbāntānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho nūppajjissatīti? Āmantā.

[181/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjissati tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ saññākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjissati saññākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho nūppajjissatīti? Āmantā.

2.3.3.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[182/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjissati --- pe ---

2.3.3.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[183/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjissati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjissatīti?
Asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca nūppajjissati.

[184/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjissati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūpjjissati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjissati saññākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Āmantā.

Anāgatavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)
2.3.4 (Paccuppannātīta vāra)

2.3.4.1 (Anuloma) (Puggala)

[185/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho nirujjhitthāti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhittha tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhittha, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhittha rūpakkhandho ca uppajjati --- pe ---

(Yathā uppādavāre paccuppannātītaṃ vibhattaṃ tathā idha vibhajitabbaṃ)

Paccuppannātītavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)
2.3.5 (Paccuppannānāgata vāra)

2.3.5.1 (Anuloma) (Puggala)

[186/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjati.

[187/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjati tassa saññākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjati.

2.3.5.2 (Anuloma) (Okāsa)

[188/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjati --- pe ---

2.3.5.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[189/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjati.

[190/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjati tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti? Āmantā.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjati.

2.3.5.4 (Paccanīka) (Puggala)

[191/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjati tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho nūppajjatīti? Āmantā.

[192/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjati tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ saññākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho na nirujjhissati.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho nūppajjatīti? Āmantā.

2.3.5.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[193/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjati --- pe ---

2.3.5.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[194/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjati tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjatīti?
Asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati. Parinibbantānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca nūppajjati.

[195/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjati tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati. Parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Āmantā.

Paccuppannānāgatavāro.

(Khandhayamakaṃ)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)
2.3.6 (Atītānāgata vāra)

2.3.6.1 (Anuloma) (Puggala)

[196/211]
Yassa rūpakkhandho uppajjittha tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ vedanākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana vedanākkhandho nirujjhissati tassa rūpakkhandho uppajjitthāti? Āmantā.

[197/211]
Yassa vedanākkhandho uppajjittha tassa saññākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ saññākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjittha saññākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana saññākkhandho nirujjhissati tassa vedanākkhandho uppajjitthāti? Āmantā.

2.3.6.2 (Anuloma) (Okāsa)

[198/211]
Yattha rūpakkhandho uppajjittha --- pe ---

2.3.6.3 (Anuloma) (Puggalokāsa)

[199/211]
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho nirujjhissatīti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjitthāti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha. Itaresaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjittha.

[200/211]
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjittha tassa tattha saññākkhandho nirujjhissatīti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjittha saññākkhandho ca nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjitthāti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjittha. Itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nirujjhissati vedanākkhandho ca uppajjittha.

2.3.6.4 (Paccanīka) (Puggala)

[201/211]
Yassa rūpakkhandho nūppajjittha tassa vedanākkhandho na nirujjhissatīti? Natthi.

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhissati tassa rūpakkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

[202/211]
Yassa vedanākkhandho nūppajjittha tassa saññākkhandho na nirujjhissatīti? Natthi.

Yassa vā pana saññākkhandho na nirujjhissati tassa vedanākkhandho nūppajjitthāti? Uppajjittha.

2.3.6.5 (Paccanīka) (Okāsa)

[203/211]
Yattha rūpakkhandho nūppajjittha --- pe ---

2.3.6.6 (Paccanīka) (Puggalokāsa)

[204/211]
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjittha tassa tattha vedanākkhandho na nirujjhissatīti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjittha, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjittha vedanākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha vedanākkhandho na nirujjhissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjitthāti?
Pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ arūpe parinibbantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho ca nūppajjittha.

[205/211]
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjittha tassa tattha saññākkhandho na nirujjhissatīti?
Suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjittha, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjittha saññākkhandho ca na nirujjhissati.

Yassa vā pana yattha saññākkhandho na nirujjhissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjitthāti?
Parinibbantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho na nirujjhissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjittha. Suddhāvāse parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca na nirujjhissati vedanākkhandho ca nūppajjittha.

Atītānāgatavāro.

(niṭṭhito)
2. (Pavatti vāra)
2.3 (Uppādanirodha vāra)

(Khandhayamakaṃ)
3. (Pariññā vāra)
3.1 (Paccuppanna vāra)

[206/211]
Yo rūpakkhandhaṃ parijānāti so vedanākkhandheṃ parijānātīti? Āmantā.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānāti so rūpakkhandhaṃ parijānātīti? Āmantā.

Yo rūpakkhandhaṃ na parijānāti so vedanākkhandhaṃ na parijānātīti? Āmantā.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānāti so rūpakkhandhaṃ na parijānātīti? Āmantā.

3.2 (Atīta vāra)

[207/211]
Yo rūpakkhandhaṃ parijānittha so vedanākkhandhaṃ parijānitthāti? Āmantā.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānittha so rūpakkhandhaṃ parijānitthāti? Āmantā.

Yo rūpakkhandhaṃ na parijānittha so vedanākkhandhaṃ na parijānitthāti? Āmantā.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānittha so rūpakkhandhaṃ na parijānitthāti? Āmantā.

3.3 (Anāgata vāra)

[208/211]
Yo rūpakkhandhaṃ parijānissati so vedanākkhandhaṃ parijānissatīti? Āmantā.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānissati so rūpakkhandhaṃ parijānissatīti? Āmantā.

Yo rūpakkhandhaṃ na parijānissati so vedanākkhandhaṃ na parijānissatīti? Āmantā.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānissati so rūpakkhandhaṃ na parijānissatīti? Āmantā.

3.4 (Paccuppannātīta vāra)

[209/211]
Yo rūpakkhandhaṃ parijānāti so vedanākkhandhaṃ parijānitthāti? No.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānittha so rūpakkhandhaṃ parijānātīti? No.

Yo rūpakkhandhaṃ na parijānāti so vedanākkhandhaṃ na parijānitthāti?
Arahā rūpakkhandhaṃ na parijānāti, no ca vedanākkhandhaṃ na parijānittha. Aggamaggasamaṅgiñca arahantañca ṭhapetvā avasesā puggalā rūpakkhandhañca na parijānānti vedanākkhandhañca na parijānittha.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānittha so rūpakkhandhaṃ na parijānātīti?
Aggamaggasamaṅgī vedanākkhandhaṃ na parijānittha, no ca rūpakkhandhaṃ na parijānāti. Aggamaggasamaṅgiñca arahantañca ṭhapetvā avasesā puggalā vedanākkhandhañca na parijānittha rūpakkhandhañca na parijānanti.

3.5 (Paccuppannānāgata vāra)

[210/211]
Yo rūpakkhandhaṃ parijānāti so vedanākkhandhaṃ parijānissatīti? No.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānissati so rūpakkhandhaṃ parijānātīti? No.

Yo rūpakkhandhaṃ na parijānāti so vedanākkhandhaṃ na parijānissatīti?
Ye maggaṃ paṭilabhissanti te rūpakkhandhaṃ na parijānanti, no ca vedanākkhandhaṃ na parijānissanti. Arahā ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te rūpakkhandhañca na parijānanti vedanākkhandhañca na parijānissanti.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānissati so rūpakkhandhaṃ na parijānātīti?
Aggamaggasamaṅgī vedanākkhandhaṃ na parijānissati, no ca rūpakkhandhaṃ na parijānāti. Arahā ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te vedanākkhandhañca na parijānissanti rūpakkhandhañca na parijānanti.

3.6 (Atītānāgata vāra)

[211/211]
Yo rūpakkhandhaṃ parijānittha so vedanākkhandhaṃ parijānissatīti? No.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānissati so rūpakkhandhaṃ parijānitthāti? No.

Yo rūpakkhandhaṃ na parijānittha so vedanākkhandhaṃ na parijānissatīti?
Ye maggaṃ paṭilabhissanti te rūpakkhandhaṃ na parijānittha, no ca vedanākkhandhaṃ na parijānissanti. Aggamaggasamaṅgī ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te rūpakkhandhañca na parijānittha vedanākkhandhañca na parijānissanti.

Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānissati so rūpakkhandhaṃ na parijānitthāti?
Arahā vedanākkhandhaṃ na parijānissati, no ca rūpakkhandhaṃ na parijānittha. Aggamaggasamaṅgī ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te vedanākkhandhañca na parijānissanti rūpakkhandhañca na parijānittha.

(Pariññā vāra niṭṭhito)

(Khandhayamakaṃ niṭṭhitaṃ)

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

No comments: